Hem

VÄLKOMMEN TILL
LINJONWOOD

Miljövänligt och hållbart trä

Hem

 

Vad är Linjonwood?

Linjonwood är svensk fur som impregnerats med marknadens mest effektiva biobaserade och giftfria impregneringsolja. Tillverkningen av Linjonwood har ett minimalt miljöavtryck. Produkten har mycket lång livslängd och ett rötmotstånd som bevisats i flera oberoende vetenskapliga studier och som dessutom testas fortlöpande tillsammans med ledande forskningsinstitut.

Linjonwood kan levereras i alla standarddimensioner såväl som i anpassade dimensioner med upp till 5500 mm längd och 350 x 300 mm tjocklek. Linjonwood kan också levereras som färdigformaterade träkomponenter klara för montering och även som nyckelfärdiga konstruktioner.

För leveranser med högsta krav på beständighet kan Linjonwood levereras inklusive montering och vi tar då ansvar för att träskyddet hålls intakt ända fram till överlämning av det slutmonterade projektet.

 
 

Det här Linjonwood

Om Linjonwood

Linjonwood är biobaserade och giftfria träprodukter för utomhusmiljöer. Vi vänder oss främst till industriella aktörer som kommuner och byggbolag (mer)

Vår vision

Vår vision är hållbar infrastruktur. I ordet hållbar lägger vi både miljömässig hållbarhet – biobaserat och giftfritt, strukturell hållbarhet – slitstarkt och med lång livslängd och finansiell hållbarhet – det vill säga att projektets hela livscykel från byggnation, underhåll till eventuell rivning kan genomföras till rimlig kostnad.

Vi är övertygade om att infrastruktur kan byggas och underhållas i samklang med naturen och att detta kan kombineras med en konkurrenskraftig ekonomi och vi vill spela en aktiv roll i att skapa förutsättningar för en sådan utveckling.

Vårt uppdrag

Vi ser det som vårt uppdrag att förse aktörer inom infrasturkturtillverkning med material som uppfyller högsta krav på både kostnadseffektivitet och minimal miljöpåverkan.

 

Johan Linhult

Johan Linhult

Erik Tidman

Erik Tidman

Om oss

Linjonwood AB drivs i samarbete med Aktiebolaget Linhult & Jonsdotter.

Linhult & Jonsdotter har i mer än 10 år arbetat främst med fartygsrenoveringar, inredningar i marina miljöer och uppdrag i det offentliga rummet.  Den maskinpark och kompetens Linhult & Jonsdotter besitter med utbildade finsnickare, båtbyggare, CNC-operatörer, byggarbetare, konstnärer och skickliga lackerare – innebär att företaget kan erbjuda en stor bredd och variation för konstruktion och tillverkning av specialsnickerier. 

Kontakt