Vår Vision

Vår vision är hållbar infrastruktur. I ordet hållbar lägger vi både miljömässig hållbarhet – biobaserat och giftfritt, strukturell hållbarhet – slitstarkt och med lång livslängd och finansiell hållbarhet – projektets hela livscykel från byggnation, underhåll till eventuell rivning kan genomföras till rimlig kostnad.

Vi är övertygade om att infrastruktur kan byggas och underhållas i samklang med naturen och att detta kan kombineras med en konkurrenskraftig ekonomi och vi vill spela en aktiv roll i att skapa förutsättningar för en sådan utveckling.