Giftfri djupimpregnering

Enkelt uttryck är Linjonwood trä som har djupimpregnerats med högraffinerad linolja. I denna process skapas en miljö där livsförutsättningar för de mikroorganismer som bryter ner trä inte finns: Ett trästycke som impregnerats med den olja och de metoder vi använder kan inte uppnå den fukt- eller näringskvot som krävs för mikroorganismers fortlevnad. Därför krävs inga tillsatta kemikalier för att motverka angrepp från mikroorganismer som mögel och mikrober.

Vid djupimpregnering sänks hela eller delar av trästycken ned i över 100°C varm olja. Fukten i träet förångas och träet expanderar. Det som sker i expansionen är att träets ringporer öppnas och vattenångan avgår. Sedan flyttas virket över till ett kärl med kallare olja. När träet kyls av uppstår ett undertryck i porerna varpå oljan backar in i träet och överflödig olja absorberas. Full penetration av stycken upp till 200 mm djup kan uppnås.

Resultatet, Linjonwood, har inte bara ett unikt rötskydd utan metoden ger även virket andra egenskapsförbättringar: Den uthärdade oljan i träets cellväggar gör träet till ett naturligt kompositmaterial. Linjonwood är därmed starkare mot både brytande och komprimerande krafter än det ursprungliga virket.

Linjonwood är dessuom helt formstabilt då den torkningsprocess i vilken trä normalt kan skruva eller böja sig har avstannat.