Om Linjonwood

Linjonwood är sprunget ur decennier av erfarenhet inom träbearbetning, trätillverkning och träbehandling. Bolaget skapades för att på ett ansvarfullt och professionellt sätt möta det växande behovet av infrastruktur och publika utomhusmiljöer i trä med lång livslängd, tillverkat utan gift och biocider. Våra kunder är organisationer med höga krav på såväl miljöansvar som funktion och design.

Biobaserad träimpregnering är en ganska outvecklad marknad. Av allt trävirke som impregneras i Sverige står biobaserad och giftfri impregnering för mindre än en promille och globalt är siffran ännu lägre. I takt med ökad medvetenhet om hur olika typer av gifter och processer påverkar miljön ökar intresset för den här typen av produkter och marknaden växer nu på ett sätt som den aldrig förut gjort – det kommer hela tiden nya impregneringsprodukter och det är svårt att hitta rätt och att göra rätt.

Därför bedriver Linjonwood egen forskning och kontinuerlig evaluering av såväl det virke och det impregneringsmedel vi använder som det material och de produkter vi levererar. Vi ser det som vårt viktigaste ansvar att hjälpa våra kunder att försäkra sig om bästa möjliga träprodukt med minsta möjliga miljöpåverkan.

För Linjonwood används den mest professionellt producerade och starkast vederlagda biobaserade impregneringsoljan. Vi utför impregnering i egna anläggningar och kan skräddarsy den efter slutproduktens krav på livslängd, dess användning och projektets budget.